Boardgame Reports tot 29 April 2010

Hieronder kan je een beschrijving vinden

van de reeds gespeelde boardgames.

Enkel de spelen die nog niet beschreven werden

( en we geschikt bevonden ) komen aan bod.

29 april 2010 : League of Six

In League of Six is iedere speler een belastingambtenaar, die in naam van de koning de steden op het bord bezoekt. Deze steden zijn zes losse bordjes rond een centraal speelbord, waarop de speelvolgorde wordt bijgehouden en de spelers van stad naar stad reizen. Aan het begin van een ronde worden een of meer steden afgesloten, zodat per speler één stad resteert.

De spelers kiezen eerst in welke stad ze belasting willen heffen. Als je een stad met een tegenstander kiest, moet je hem daar afkopen met wachters. De afgekochte speler moet naar een andere stad reizen, hetgeen hem per stap een wachterkaart kost. Uiteindelijk staat iedereen in een andere stad en worden de belastingen geïnd. Vervolgens worden de verzamelde goederen opgeslagen in de pakhuizen. Deze goederen leveren 1 of meer winstpunten op.

25 maart 2010 : Macao

Welke speler handelt het best, heeft op het juiste moment de juiste invloeden, en kan als beste vooruit plannen?

Macao in de 17e eeuw: de handelspost in het Verre Oosten. De spelers nemen als handelaar bezit van de wijken in de stad, verhandelen goederen met Europa en bekleden voorname ambten. De speler die hierbij het handigst opereert en het beste vooruit weet te plannen, ziet zijn prestige groeien.

25 februari 2010 :

Power grid : factory manager

Factory Manager is gebaseerd op Power Grid, maar is een volledig zelfstandig spel. Iedere speler is eigenaar van een fabriek die hij zo goed mogelijk moet proberen uitbouwen. Er zijn 6 soorten fabrieksonderdelen die je kan kopen: stockageruimte, machines, 2 soorten robots, een controle-element en een optimizer. Elk van hen heeft een impact op hoeveel je kan produceren en hoeveel je kan opslaan. Al die dingen hebben natuurlijk elektriciteit nodig om te werken en arbeiders om ze te bedienen, dus daar zal je ook rekening moeten mee houden. Uniek in dit spel is de aanschaf van de fabrieksonderdelen. Daarvoor is een apart bord met voor elke type onderdeel een kolom. De speler die als eerste mag, heeft als nadeel dat hij alleen de goedkoopste onderdelen in de markt mag brengen, maar als voordeel dat hij eerst mag kopen. Voor de speler die laatst is, is het net omgekeerd. Daarom is het, net zoals in Power Grid/Funkenschlag, belangrijk om soms eerste te zijn en soms laatste. De speler die zijn fabriek het beste uitbouwt en zo het meeste geld verdient is de winnaar.

23 juni 2009 : De kathedraal

In Kingsbridge zal de mooiste kathedraal van het land worden gebouwd. De spelers zetten als bouwmeesters hun ambachtslieden en werkkrachten in om zoveel mogelijk aan de bouw van De Kathedraal bij te dragen. Maar welke grondstoffen zijn het belangrijkst? En welke acties zorgen voor het meeste rendement? Ga je op audiëntie bij de koning om schaars metaal te vragen? Of een poging wagen om je van de steun van invloedrijke personen te verzekeren? Een kort verblijf in het klooster kan misschien net zoveel voordeel opleveren als het werk van een vlijtige ambachtsman…

28 mei 2009 : Schrille Stille

De spelers proberen als muziekmanager zoveel mogelijk succesvolle zangers, popgroepen en bands onder contract te leggen, waardoor ze zoveel mogelijk naam en faam maken met hun platenlabel. Lanceer nieuwe op roem beluste groepen naar de top of probeer je succeshits daar te houden. Bouw je eigen platenlabel uit, maar vergeet niet voor vernieuwing te zorgen, want de hitlijst verandert voortdurend. Samenwerking met andere managers is ook onontbeerlijk als je de top wil bereiken. Neem deel aan deze medogenloze strijd waar alleen de plaatsen aan de top het fel begeerde succes met zich meebrengen.

26 maart 2009 : Agricola

Iedere speler heeft aan het begin van het spel niet meer dan een houten huis met
2 kamers, waarin twee gezinsleden wonen. De spelers beschikken over een scala
aan mogelijkheden om door middel van huisuitbreiding, akkerbouw en veeteelt een
comfortabel leven op te bouwen. Ze verzamelen grondstoffen zoals hout en leem en
zorgen voor voldoende voedsel voor iedereen. De gezinnen breiden zich uit.

Ze ploegen akkers en beplanten deze. Ook houden ze schapen, varkens en runderen.

De speler die aan het einde van het spel de meeste punten met zijn erf scoort en deze dus het beste heeft ontwikkeld, is de winnaar.

30 januari 2009 : Caylus

De spelers zijn bouwmeesters die bouwen aan het kasteel en de nabijgelegen stad
Caylus om zo de meeste prestigepunten te verkrijgen.

Caylus wordt gespeeld over verschillende ronden, die elk bestaan uit zeven fasen.
In de eerste fase wordt geld uit de bank verkregen. In de tweede fase worden de arbeiders aan het werk gezet. Dit vormt het hart van het spel. Om de beurt plaatst elke speler één van zijn arbeiders op een gebouw naar keuze. In elk gebouw is slechts plaats voor één arbeider. Bij het plaatsen moet de speler goed in de gaten houden welke gebouwen met welke eigenschappen op welk moment in het spel datgene opleveren wat de speler kan gebruiken.
In de vierde fase kan de provoost tegen betaling worden verplaatst. De positie van deze figuur geeft aan welke van de volgende gebouwen worden gewaardeerd. De arbeiders op gebouwen die verder op het spoor staan, gaan met lege handen naar huis. In de vijfde fase worden alleen die gebouwen gewaardeerd, die nog voor de provoost staan. Hier worden grondstoffen verkregen, kunnen grondstoffen worden omgeruild of ingewisseld voor geld, gebouwen opgericht, etc.

Ten slotte wordt aan het kasteel gebouwd. Hiermee zijn prestigepunten en koninklijke privileges te verkrijgen. In de laatste fase wordt de stadhouder één of twee velden vooruit geplaatst. De spelers ontvangen hun arbeiders terug en de volgende ronde begint.

21 oktober 2008 : Thurn und Taxis

4 jonge ondernemers proberen een postkoetsbedrijf te stichten. Daarbij is het
belangrijk dat zij samenhangende routes kunnen uitstippelen zodat ze daar
kantoren kunnen bouwen. Er wordt voorzichtig gestart, maar al gauw ontstaan
langere routes met een wirwar aan kantoren. Tijdens deze onderneming kunnen de
spelers de hulp inroepen van een aantal belangrijke personen. Wie het slimste en
het snelste kan uitbouwen, verdient de meeste punten.

21 oktober 2008 : Alhambra

In dit bordspel bouwt iedere speler aan een historische stad, met gebouwen in verschillende kleuren. Elke ronde worden vier gebouwtegels aangeboden. Op de tegels is de kostprijs afgebeeld. Elke gebouwtegel moet met een andere geldsoort worden betaald. Er zijn daarom vier verschillende soorten geldkaarten in omloop. Tijdens een beurt heeft men de keuze uit drie acties: één of meer openliggende geldkaarten nemen, een gebouwtegel kopen of de stad reorganiseren. Als men een gebouw met gepast geld betaalt, mag men een extra beurt uitvoeren. Men moet een gebouwtegel conform de strenge bouwregels aanleggen. Hierdoor moeten bijvoorbeeld stadsmuren aan stadsmuren grenzen. Driemaal tijdens het spel worden winstpunten toegekend. Dan krijgt men punten voor meerderheden in de verschillende gebouwsoorten en voor de lengte van de stadsmuur.

24 juni 2008 : Colloseum

We nemen een duik in het verleden en stoppen bij het Romeinse tijdperk. De spelers organiseren in hun arena’s grootse evenementen. Hoe indrukwekkender het evenement, hoe meer toeschouwers er op af komen. Het is dus uiterst belangrijk voldoende gladiatoren, tijgers, kooien, karren, enz… te bezitten. Geld en oog voor planning zullen daarbij een belangrijke rol spelen. Tijdens het spel krijgen de spelers 5 maal de kans om een evenement te
organiseren. Daartoe proberen ze een bepaald programma te realiseren. Om daarin
te slagen hebben ze gladiatoren, paarden, karren en verschillende andere
materialen nodig. Deze benodigdheden worden aan de hand van fiches voorgesteld.
Wie de juiste fiches voor zijn evenement weet te verzamelen, zet een stap in de
goed richting. Bij het realiseren van een evenement worden punten verdiend. Elk punt levert een
bezoeker en één goud op. Dit wordt aan de hand van de scoresteen bijgehouden op het spelbord. De scoresteen wordt alleen verplaatst als een nieuw evenement beter scoort dan het oude. De winnaar is de speler die het meeste bezoekers aantrekt tijdens één van zijn evenementen.

24 april 2008 : Roborally

Elke speler programmeert zijn robot om zo snel mogelijk de controlepunten in de fabriekshal te bereiken. De fabriekshal zit vol gevaren en de andere robots kunnen je danig in de weg zitten. Het spel eindigt zodra een speler het laatste controlepunt heeft bereikt. Deze speler is de winnaar van het spel.

27 maart 2008 : Powergrid

( versie Benelux )

Spelers moeten proberen om zo veel mogelijk steden van stroom te voorzien. Daarvoor moeten ze bieden op krachtcentrales, grondstoffen inkopen (hoe minder grondstoffen er beschikbaar zijn, hoe duurder ze worden; een markt van vraag en aanbod dus), en pijpleidingen in en rond steden opkopen.

Wanneer een speler 17 steden heeft aangesloten, dan stopt het spel. Iedereen mag wel nog resterende steden aansluiten. Dan pas wordt gekeken naar wie de meeste steden ook daadwerkelijk van stroom weet te voorzien. Dat hoeft dus niet per se diegene te zijn die 17 steden heeft aangesloten! Is het aantal steden dat van stroom kan worden voorzien gelijk, dan wint de speler die nog het meeste geld over heeft.

28 februari 2008 : Railroad Tycoon

( versie België – door Arnold )

Als het spel begint krijgt elke stad een aantal goederenfiches gelijk aan het aangegeven getal. Alle spelers krijgen een geheime opdrachtkaart die bij vervulling aan het eind van het spel extra punten oplevert. Zo is er een kaart die 8 punten oplevert als je de langste spoorweg hebt gebouwd, en een andere die 7 punten oplevert als je aan het einde van het spel het meeste geld hebt. Ook krijgen alle spelers een 2-trein, wat inhoudt dat ze goederen kunnen vervoeren tussen twee aangrenzende steden. Het spel is spannend van begin tot eind. Op het hele bord zitten spelers elkaar in de haren, maar soms heb je elkaar ook nodig om een goede trein optimaal te kunnen benutten. En de speelduur is aangenaam: met z’n vieren ben je in een uur of twee klaar. Het spel is een geweldige aanrader, en niet alleen voor liefhebbers van spoorwegspellen. Een uitgebreide bespreking kan je hier lezen.

31 januari 2008 : Leeuwenhart

Leeuwenhart. Koning Richard Leeuwenhart is jaren geleden naar het Heilige Land vertrokken. Door zijn afwezigheid heerst er anarchie en chaos in zijn rijk. Edelen willen hun invloed uitbreiden en bestrijden elkaar. Landerijen worden opnieuw verdeeld; grenzen worden gevestigd en dan weer verlegd. Geen middel wordt geschuwd om tegenstanders dwars te zitten. Verbonden worden afgedwongen en ridders lopen door omkoping over naar andere edelen. Iedereen heeft haast, want als de koning terugkomt, zal hij snel orde op zaken stellen. Wie beschikt dan over de grootste en meest waardevolle gebieden?

27 december 2007 : Manilla

De spelers proberen als triadebazen aan de scheepvaart rond de Filippijnen geld te verdienen. Hun leven is niet gemakkelijk, omdat zij te maken krijgen met verschillende invloeden zoals onderhoud van hun schepen, verzekeringszaken, piraterij, corrupte havenloodsen en een lastige havenmeester. Wie zich het handigste tussen deze invloeden kan bewegen, zal de rijkste speler worden.

27 dec 2007 : Shadows over Camelot

De spelers kruipen in de huid van nobele ridders en gaan terug naar de tijd van koning Arthur en sir Lancelot. De ridders nemen het gezamenlijk op tegen ‘het spel’ dat de duistere zijde voor zijn rekening neemt. Het kan zijn dat zich onder de ridders een verrader bevindt!

29 november 2007 : Goa

Toen Europese handelaren en avonturiers aan het eind van de 15e eeuw de Indische Oceaan verkenden, hadden zij slechts één doel voor ogen: de specerijen van Zuid-Oost Azië.

Hier wachtten onschatbare rijkdommen om ontdekt te worden. De Portugezen veroverden de provincie Goa aan de West-Indische kust en stichtten daarmee een belangrijk steunpunt voor de komende specerijenhandel met Zuid-Oost Azië.

U gebruikt de Gunst van het Moment om uw handelsgezelschap aanzien en rijkdom te geven. U vergroot uw handelsvloot, sticht plantages en koloniën, heft belasting en leidt expedities naar het onbekende.

 

23 oktober 2007 : Funkenschlag

Spelers moeten proberen om zo veel mogelijk steden van stroom te voorzien. Daarvoor moeten ze bieden op krachtcentrales, grondstoffen inkopen (hoe minder grondstoffen er beschikbaar zijn, hoe duurder ze worden; een markt van vraag en aanbod dus), en pijpleidingen in en rond steden opkopen.

Wanneer een speler 17 steden heeft aangesloten, dan stopt het spel. Iedereen mag wel nog resterende steden aansluiten. Dan pas wordt gekeken naar wie de meeste steden ook daadwerkelijk van stroom weet te voorzien. Dat hoeft dus niet per se diegene te zijn die 17 steden heeft aangesloten! Is het aantal steden dat van stroom kan worden voorzien gelijk, dan wint de speler die nog het meeste geld over heeft.

 

30 augustus 2007 : Kleopatra

De spelers bouwen in opdracht van Cleopatra aan een prachtig driedimensionaal paleis. Uiteraard probeert iedereen de belangrijke en waardevolle delen van het paleis voor zijn rekening te nemen. De actieve speler heeft de keuze uit twee acties: kaartjes trekken of bouwen.Voor het bouwen moet je kaartjes inleveren. De gewone grondstoffen hebben geen negatieve gevolgen, de betere speciale kaarten en de actiekaarten verhogen jouw voorraad corruptiefiches. Je bouwt aan allerlei onderdelen van een paleis. Deze leveren je geld (= winstpunten) op. Aan het einde van een bouwbeurt bepalen dobbelstenen of de goden een offer verlangen. Een offer bestaat uit een gedekt geboden bedrag (= winstpunten). De speler met het hoogste offer mag 3 corruptiefiches lozen, zijn zuinige medespelers krijgen er 1 of meer corruptiefiches bij. Verzamel niet teveel corruptiefiches, want aan het einde van de rit zal Cleopatra de meest corrupte speler aan haar krokodillen voeren. Daarna wint de speler met het meeste geld.

26 juli 2007 : El Grande

El Grande is een strategisch bordspel, dat zich richt op de militaire en vooral de politieke twisten tussen de hoge adel in het middeleeuwse Spanje. De spelers kruipen in de rol van een “Grande” (een provinciale heerser) en proberen gedurende negen spelronden via hun “caballero’s” (soldaten) hun invloed in Spanje te vergroten. Deze invloed levert overwinningspunten op, de meeste punten bepalen de winnaar.

26 juni 2007 : Highlanders

De bedoeling van het spel is het veroveren van de kastelen, die een waarde van een, twee of drie punten hebben. Tussen de kastelen zijn er op het bord ook zes startplaatsen afgebeeld. Iedere beurt gooi je een dobbelsteen om te bepalen waar je een ridder mag plaatsen. In het begin ben je vooral bezig met het concentreren van je troepenmachten, later zul je met de aldus ontstane legers kastelen willen veroveren. Het spel eindigt zodra het voorlaatste kasteel wordt ingenomen; de speler die dat doet krijgt het laatste kasteel als bonus. De punten worden geteld, en de speler met de meeste punten wint. Bij een gelijk spel wint de speler met de meeste ridders op het bord.

26 juni 2007 : Heimlich & Co

Een aantal geheim agenten uit verschillende landen worden op onderzoek gestuurd. Zoals de naam hetzelf aangeeft, blijft hun identiteit strikt geheim. Telkens de geheime kluis gekraakt wordt, brengt dat de agenten dichter bij de ontknoping…

Om beurt moeten de spelers dobbelen en agenten verplaatsen. Ze zijn daarbij niet verplicht hun eigen agent te verplaatsen. Na het verplaatsen van de agenten worden eventueel punten toegekend. Als na een verplaatsing tenminste één agent bij het gebouw met de kluis stopt, ontvangen alle agenten informatie. De waarde van deze informatie wordt aan de hand van punten op het scorespoor bijgehouden. Iedere agent ontvangt evenveel punten als de waarde van het gebouw waar hij zich op dit moment bevindt. Als tenminste één scorepion het eindveld bereikt, eindigt het spel. De spelers onthullen nu hun identiteit. De speler waarvan de scorepion het verst staat wint.

31 mei 2007 : High Finance

Dit spel is ontleend aan de zakenwereld die zich voltrekt op de aandelenbeurs.

 

Het spel met z’n talloze mogelijkheden, biedt spelers de kans te kiezen tussen verschillende manieren van handelen en taktiek. Het is echter zo dat geen enkele speler de zaken kan beinvloeden op de manier die hij zelf wil omdat ook de andere spelers op hun manier het spel beinvloeden.

Winnaar van het spel is degene die onder bepaalde voorwaarden het voor elkaar krijgt een bepaald geldbedrag te vergaren.

De overwinning zal mede het gevolg zijn van de kundigheid van de betreffende speler, echter zonder geluk vaart niemand wel…

26 april 2007 : Maharadja

Maharadja is het eerste spel van hen dat bij Phalanx is uitgebracht en speelt zich af in het Moghul-tijdperk in Noord-India. Om bij de Maharadja in het gevlei te komen moet je als speler in de rol van Indiase prins proberen zo veel mogelijk paleizen te bouwen. Hiervoor laat je een architect door de provincie Rajastan reizen en neem je gedurende het spel andere vaklui in dienst die je hierbij kunnen helpen. De Maharadja reist langs de zeven steden om te kijken wie er nu weer prachtige bouwwerken hebben neergezet. De speler met de grootste invloed in een stad krijgt van hem het meeste geld. De Maharadja is gul, iedereen met enige invloed krijgt iets, alleen hoe meer je hebt geïnvesteerd hoe meer je ook krijgt.

29 maart 2007 : Railroad Tycoon

Als het spel begint krijgt elke stad een aantal goederenfiches gelijk aan het aangegeven getal. Alle spelers krijgen een geheime opdrachtkaart die bij vervulling aan het eind van het spel extra punten oplevert. Zo is er een kaart die 8 punten oplevert als je de langste spoorweg hebt gebouwd, en een andere die 7 punten oplevert als je aan het einde van het spel het meeste geld hebt. Ook krijgen alle spelers een 2-trein, wat inhoudt dat ze goederen kunnen vervoeren tussen twee aangrenzende steden. Het spel is spannend van begin tot eind. Op het hele bord zitten spelers elkaar in de haren, maar soms heb je elkaar ook nodig om een goede trein optimaal te kunnen benutten. En de speelduur is aangenaam: met z’n vieren ben je in een uur of twee klaar. Het spel is een geweldige aanrader, en niet alleen voor liefhebbers van spoorwegspellen. Een uitgebreide bespreking kan je hier lezen.

20 feb 2007 : Breaking Away

Dit is een zuiver tactisch spel gebaseerd op wielrennen. Elke speler kiest een beschikbare bewegingsafstand voor zijn renners. Wanneer alle renners verplaatst zijn worden de nieuwe verplaatsingswaarden bepaald aan de hand van de positie van de renners, achterin de groep levert meer bewegingspunten op. Punten voor de tussenspurten worden behaald door de eerste 8 renners die de lijn passeren, dus het is constant afwegen of er hoge bewegingspunten verspeeld worden om een ontsnapping op te zetten en zo de punten te pakken of om in de buik van het peloton bewegingspunten te verzamelen.

25 januari 2007 : War of the Ring

Dit spel draait om de strijd in Midden-Aarde, waarbij de goede kant de Ring probeert te vernietigen. Voor beide partijen zijn er twee mogelijke overwinningen, eentje op basis van de Ring en eentje op militaire basis. De acties die de spelers kunnen uitvoeren worden gestuurd door actiedobbelstenen. Vaak zijn er meerdere mogelijkheden per dobbelsteen. De goede kant reist met een “onzichtbaar” reisgezelschap over het bord, terwijl de slechte kant probeert dit gezelschap te onderscheppen. De goede kant zal ook moeten proberen de diverse volken te activeren, zodat ze mee kunnen doen in de strijd. Telkens is er de keuze tussen de reis met de Ring en de strijd op het bord.

28 december 2006 : Puerto Rico

De spelers kruipen in de huid van kolonisten in de ‘nieuwe wereld’. Door het bebouwen van plantages en het oprichten van gebouwen proberen ze voorwaarden te scheppen om zoveel mogelijk goederen naar het moederland te verschepen. Elke speler heeft een eigen spelbord, waarop hij gedurende het spel plantages, kolonisten, goederen en gebouwen plaatst.

30 november 2006 : Machiavelli

De spelers proberen een zo sterk en groot mogelijke stad op te bouwen aan de hand van de gebouwkaarten. Zelf maken ze de handen niet vuil. In plaats daarvan doen ze beroep op een aantal duistere figuren. Elke figuur heeft zo zijn eigen specialiteiten. Wie het handigst en listigst met die specialiteiten omspringt zal uiteindelijk de mooiste stad kunnen bouwen.

30 november 2006 : Buccaneer

In ‘Seeräuber’ annex ‘Buccaneer’ hebben de spelers ieder een vijftal houten schijven in hun eigen kleur voor zich die de piraten voorstellen. Op tafel worden van een blinde stapel van vijftien kaarten drie grote scheepskaarten opengelegd; op elk schip is te zien hoeveel buit het met zich voert: goud en andere te verzamelen voorwerpen; dit is per schip verschillend. Ook aangegeven staat met hoeveel piraten (schijven) een schip minimaal geënterd kan worden. Heeft een stapel de vereiste hoeveelheid, dan kan er hierna worden geënterd. De buit wordt verdeeld en de enterende piraten komen tenslotte weer terug bij de spelers en kunnen opnieuw worden ingezet of ‘overbouwd’ door andere piraten . De speler met de grootste buit wint het spel.

26 oktober 2006 : Carcassonne

De spelers bouwen steeds verder aan de prachtige vesting Carcassonne en het omringende land. Ten gepaste tijde sturen ze struikrovers, ridders, boeren en monniken het veld in, op zoek naar geld en roem.Carcassonne is een leuk spel dat gemakkelijk uitlegt en speelt. Het trekken van een tegel zorgt voor een geluksfactor maar ook voor extra spanning. Wie goed de mogelijkheden verkent en daarbij ook in de toekomst denkt heeft voordeel ten opzichte van de impulsieve speler. Als een andere speler een grote weg of kasteel aan het bouwen is, is dat het moment bij uitstek om te profiteren.

28 september 2006 : demonstratie Dreamblade

Dreamblade is een soort schaken maar dan met miniaturen die je kan verzamelen. De bedoeling is om je miniaturen in het spel te krijgen en die verplaatsen naar de middelste vakken om punten te scoren ! Als je meer wil weten over dit spel moet je zeker naar de demonstratie van wizards komen op 28 september of de officiële site van wizards zelf eens bezoeken en misschien zelfs eens de demo spelen !

31 augustus 2006 : Ticket to ride

Treinenspellen zijn er in grote getale, waarbij het vaak gaat om het leggen/rijden van routes en een bepaald aandeel verkrijgen in een kleur of treinmaatschappij.

In dit spel gaat de reis door Amerika. Iedere speler krijgt aan het begin bestemmingskaartjes waar hij er minstens één van moet houden. Op deze kaartjes staat aangegeven welke steden die speler met elkaar dient te verbinden. Lange routes leveren veel punten op, kortere routes natuurlijk minder. Lukt het de speler echter niet om beide steden met elkaar te verbinden dan zijn die punten strafpunten geworden. Iedere speler speelt met een eigen kleur treintjes en maakt verschillende verbindingen over de landkaart van Amerika. Je kan even de spelbeschrijving raadplegen of de officiële site bezoeken ( en zelfs het spel online spelen ).

 

27 juni 2006 : LotR Risk

Tolkien’s meesterwerk heeft de afgelopen 25 jaren de nodige spellen opgeleverd. In het kielzog van de succesvolle speelfilms worden we overstelpt met bord- en kaartspellen over Midden-aarde en haar bewoners. Ook de klassieker Risk heeft de overstap gewaagd. Eind 2002 bracht Hasbro/Parker The Lord of the Rings Risk op de markt.

De kern van het spelsysteem is bekende kost: het Risk dat we al eeuwen spelen. Je moet dus gebieden veroveren, veel dobbelen en niet vies zijn van een stevige geluksfactor. Heb je een bloedhekel aan Risk, dan zal dit spel je niet bekeren. Heb je geen moeite met een virtueel potje vechten, dan maken de vele extraatjes en de mooie uitvoering de aanschaf van The Lord of the Rings Risk interessant. De verrassende effecten van sommige avontuurkaartjes hebben een toegevoegde waarde. Het verzamelen van winstpunten via de controle van gebieden vraagt een andere speelstijl. Dit geldt met name voor de strategisch interessante forten. Ook de rondreizende ring zorgt voor interessante wendingen. Aan de ene kant is het “oneerlijk” dat niet iedereen hetzelfde aantal beurten krijgt. Aan de andere kant voorkomt de onzekerheid over het speleinde wel dat de laatste speler in kamikazestijl het halve bord oprolt, zonder zich zorgen te maken over de represailles van zijn tegenstanders. The Lord of the Rings Risk biedt duidelijk meer dan merchandising alleen.

 

25 mei 2006 : Formula Dé

Bij Forumule Dé beschikt iedere speler over een formule 1 wagen waarbij op verschillende circuits kan geracet worden. Het is uiteraard de bedoeling om als eerste de finish te bereiken. Wel eigenlijk … proberen te bereiken. Als je te veel verkeerd moet schakelen of te hard remmen kan je auto het begeven. Het spel wordt gespeeld met verschillende dobbelstenen maar niet enkel de factor gelukt is doorslaggevend. Je moet je snelheid aanpassen in de bochten en op het juiste moment de pits induiken. Meer info … hier !

27 april 2006 : De Kolonisten van Catan

Iedere speler probeert als eerste 13 punten te verdienen. Deze zijn op de volgende manieren te verdienen: een dorpje is 1 punt waard, een stad 2 punten. Daarnaast zijn er nog mogelijkheden om extra punten te verdienen. Alles wat je wilt bouwen kost grondstoffen. De gebieden op het eiland zijn genummerd van 2 tot 12 (behalve 7) en aan het begin van elke beurt wordt er met 2 dobbelstenen gegooid. Dit getal geeft aan welke gebieden grondstoffen opleveren. De grondstoffen die worden ontvangen, kunnen worden geruild met andere spelers en zo probeer je de juiste grondstoffen te verzamelen om wat nieuws te kunnen bouwen. Naast het feit dat het eiland een beperkte ruimte heeft en je maar af moet wachten of je grondstoffen ontvangt, is er nog een derde gevaar: de rover. Zodra er 7 wordt gegooid, levert Catan geen grondstoffen op, maar wordt de rover actief. Naarmate het spel vordert wordt het eiland voller en komen er per beurt steeds meer grondstoffen in omloop. De race naar de laatste overwinningspunten wordt naar een hoogtepunt gevoerd. Wie wil er nog handelen met degene die op het punt staat te winnen ? Kun je nog snel de langste handelsstraat van hem overnemen om zelf met de eer te gaan strijken ? Klik hier voor meer info !

23 maart 2006 : Axis and Allies

Axis & Allies is een populair strategy wargame welke zich afspeelt in de Tweede wereldoorlog. Spelers leiden de legers van Amerika, Duitsland, Groot-Brittanië, Rusland en Japan in de strijd en proberen zo opnieuw de tegenstand af te slaan of de geschiedenis te herschrijven. Het spel is een grote doos met wereldkaart en plastic onderzeebootjes, tankjes, soldaatjes etc, voor elk van de vijf mogendheden. Het plaatsen van de figuurtjes (zoveel in Oostduitsland, zoveel in de pacific etc) duurt lang want er is een vaste beginopstelling en vaste volgorde : eerst 1 land doet van alles, dan het volgende etc. Aan het eind van elke ronde wordt geteld hoeveel gebied iemand over heeft daar krijg je punten voor (zogenaamde economische resource punten), waar je militair spul van kan bestellen, en die krijg je dan de ronde daarop. Je verovert gebied op de tegenstander als hij er geen militaire units heeft en jij erin rijdt en je vernietigt militaire units door te dobbelen. Je krijgt een grote bonus als je het hoofdstadgebied van de tegenstander verovert. Winnaar is degene die overtuigend meer punten heeft dan de overige spelers of die alle legers de tegenstander heeft vernietigd. Meer info … hier.

23 februari 2006 : Quest of the Dragon Lord

Een prachtig geïllustreerd bordspel waarin vier spelers als Ork, Dwerg, Elf of Barbaar met elkaar de strijd aangaan om de bestaande wereld te veroveren. In dit episch fantasy oorlogsspel kan je naast het veroveren van de wereld mag je ook op een Quest voor de Dragon Lord. Mogen de goden je beschermen op je weg naar de overwinning.

Meer info kan je terugvinden ( in het Engels ) op de site zelf.

23 januari 2006 : Blood Bowl ( BGN )

Blood Bowl is de Warhammer variant van American Footbal, U weet wel dat Amerikaans spelletje waarbij mannen in dikke pakken de bal van de ene kant van het veld naar de andere kant moeten brengen. Daarnaast zijn er specifieke Warhammer elementen ingebracht. Natuurlijk zijn er menselijke spelers, maar vooral de andere rassen (Orks, Goblins, Skaven, Undead, Elven, etc.) met hun speciale maken van BloodBowl een bijzonder Football variant. Het rennen met kettingzagen over het veld is een niet alledaags verschijnsel in het American Footbal, toch?

Leave a Reply

Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/b/5/a/woodlandmages.be/httpd.www/wp-content/themes/Granita/comments.php on line 66