Currently browsing: D&D

Woodlandmages 20 years gathering 6 september 2014

woodlandgathering2014 copy

Dit jaar bestaat Woodlandmages 20 jaar.

Op zaterdag 6 september organiseren we dus een grote Reunie.

Een dag vol magic en boardgames, met een receptie vanaf 18u en een BBQ.

Hopelijk komt iedereen die ooit eens een paar spelletjes bij ons gespeeld heeft af om een spel te spelen of om een drankje te nuttigen.

Het begon allemaal in 1994 met Heroquest al snel kwam daar Magic: The Gatheringen Dungeons & Dragons bij. Toen noemde de club nog Circle of Demons.

In 2004 werd de club hernoemt naar Woodlandmages, en bestaat dus dit jaar ook 10 jaar in zijn huidige vorm.

We spelen 3 keer per maand Magic , 2 keer per maand boardgames. Af en toe organiseren we een speciale dag. Zoals onze Set launches en minimasters, speciale bordspellendagen/avonden en D&D sessies.

Inschrijven voor de bbq van natuurpunt.

De kostprijs bedraagt 15 € voor volwassenen en 8 € voor kinderen tot 12 jaar, aperitief
inbegrepen. Ook een vegetarisch alternatief is mogelijk. Schrijf het juiste bedrag over
naar rekeningnummer BE12 4738 0812 0192 met vermelding BBQ, je naam en het aantal mensen waarvoor je betaalt.
Bevestig je inschrijving voor de BBQ aan de hand van deze doodle:http://doodle.com/b4zrc4mtxbgvzy4v

Vanaf Feb – Nieuwe Maandindeling

Vanaf Feb is er nieuwe maandindeling
1e donderdag : funavond Magic – format : Commander
2e donderdag : Magictornooi – format: draft + Boardgamenight
2e vrijdag: d&d (*vanaf maart)
3e donderdag : Magictornooi – format : sealed
extra donderdagen : Magictornooi – format : Pauper/Highlander/Tribal Wars
laatste donderdag : Boardgamenight
laatste vrijdag : Magictornooi FNM – format : draft

Wat is nu de wijziging ?
1)De FNM verhuist naar de 4e of laatste vrijdag. Dit om te voorkomen dat er 2 avonden na elkaar Magic is in de club.
2)Een extra mogelijkheid tot Boardgamen en dit op de 2e donderdag. Dit laatste omdat er door sommige BG’rs hiernaar vraag was. Of dit laatste zal aanslaan weten we voorlopig nog niet.

Kijk altijd naar de kalender voor hoe het exact zit -> http://www.woodlandmages.be/calendar/

D&D iedere 3de Vrijdag