Bestuur

Volgende leden vormen de raad van bestuur :

Eric Delaere

Jan Ver Eecke