Vanaf Feb – Nieuwe Maandindeling

Vanaf Feb is er nieuwe maandindeling
1e donderdag : funavond Magic – format : Commander
2e donderdag : Magictornooi – format: draft + Boardgamenight
2e vrijdag: d&d (*vanaf maart)
3e donderdag : Magictornooi – format : sealed
extra donderdagen : Magictornooi – format : Pauper/Highlander/Tribal Wars
laatste donderdag : Boardgamenight
laatste vrijdag : Magictornooi FNM – format : draft

Wat is nu de wijziging ?
1)De FNM verhuist naar de 4e of laatste vrijdag. Dit om te voorkomen dat er 2 avonden na elkaar Magic is in de club.
2)Een extra mogelijkheid tot Boardgamen en dit op de 2e donderdag. Dit laatste omdat er door sommige BG’rs hiernaar vraag was. Of dit laatste zal aanslaan weten we voorlopig nog niet.

Kijk altijd naar de kalender voor hoe het exact zit -> http://www.woodlandmages.be/calendar/